sömnapné
För en god natts sömn

Sömnapné komfort

Har du en CPAP-maskin? Grattis. CPAP-ventilation är den bästa terapin för obstruktiv sömnapné. Detta sätter dig på det bästa sättet att förebygga sömnapné och dess komplikationer. På väg mot framgång med en mask, slang och CPAP-enhet Moderna CPAP-masker och terapiapparater är sofistikerade system.

Faceformer med förvaringsbox är den ultimata lösningen mot snarkning.
För en god natts sömn

Anti-snarkningsmedel

Medel mot snarkning + + + NYTT + + + Söker du hjälp mot snarkning 2023? Här hittar du råd + rekommendationer + prisjämförelser + + + NYHET + + +