Integritetspolicy

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken skyldig enligt lag eller avtal eller för att ingå avtal. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. En non-provisioning har inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i efterföljande bearbetningsoperationer.
"Personuppgifter" är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Server loggfiler Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på den uppringda sidan, datum och tid för samtalet, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande. Kontakta recensioner nyhetsbrev      

Samling och bearbetning vid användning av kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att anmäla oss utan att påverka bearbetningens laglighet på grundval av samtycke till återkallelse. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina data kommer då att raderas, om du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.

Datainsamling när du skriver en kommentar
När du kommenterar en artikel eller ett bidrag samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, kommentarstext) i den utsträckning som du har gjort tillgänglig. Behandlingen tjänar syftet att möjliggöra kommentarer och visa kommentarer. Genom att skicka kommentaren samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till tidpunkten för återkallelsen. Dina personuppgifter kommer då att raderas.

När din kommentar publiceras kommer endast namnet du anger att publiceras.

Köparen förseglar kundbetyg 
Vi använder köparens sigill kundutvärderingsverktyg från Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig) på vår webbplats. Efter att du har lagt din beställning vill vi be dig betygsätta och kommentera ditt köp från oss.
För detta ändamål kommer vi att skriva till dig via e-post, med hjälp av det tekniska systemet för leverantören av köparens sigillutvärderingsverktyg som en del av orderhanteringen.
Dina uppgifter kommer antingen att behandlas med ditt samtycke eller på grundval av vårt berättigade intresse.
Behandlingen sker på grundval av artikel 6 (1) (a) GDPR med ditt samtycke, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till att ta emot begäran om utvärdering. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda motsvarande länk i e-postmeddelandet utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Din e-postadress kommer då att tas bort från e-postlistan.
Behandling utan uttryckligt samtycke sker på grundval av artikel 6 lit. För detta ändamål skickar vi en elektronisk utvärderingsförfrågan för våra egna varor eller tjänster som du redan har köpt av oss. Den kommer att skickas till den e-postadress som vi fick från dig när du sålde en produkt eller tjänst. Sändningen av utvärderingsförfrågan är under förutsättning att du inte har invänt mot denna användning av din e-postadress.
Invändningen är möjlig när som helst genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för att utöva din invändning finns i förlaget. Du kan också använda länken i bedömningsförfrågan. Det tillkommer inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtarifferna.
De personuppgifter som lagras i detta sammanhang i det tekniska systemet för köparens plomberingsutvärderingsverktyg kommer att raderas 3 månader efter leverans av varor som registrerats för utvärdering.

Genom att använda e-postadress för att få nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oavsett kontraktsbehandling, uteslutande för våra egna reklamändamål för att skicka nyhetsbrevet, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Bearbetningen sker på grundval av artikel 6 Abs 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsepunkten. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress tas sedan bort från e-postlistan. 

Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring som en del av orderhanteringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.

Dina uppgifter kommer att överföras till ett tredjeland för vilket EU-kommissionen har utfärdat ett adekvat beslut.

Användning av e-postadressen för att skicka direktreklam
Vi använder din e-postadress, som vi fick i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst, för elektronisk sändning av reklam för våra egna varor eller tjänster som liknar dem som du redan har köpt från oss, om du har dessa Har inte invänt mot att använda. Tillhandahållandet av e-postadressen krävs för att avtalet ska ingås. Underlåtenhet att tillhandahålla den har som konsekvens att inget kontrakt kan ingås. Bearbetningen sker på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR av vårt dominerande legitima intresse för direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för att utöva din invändning finns i avtrycket. Du kan också använda länken i reklam-e-postmeddelandet. Det finns inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna.


varuhantering      

Användning av ett externt varuhanteringssystem
Vi använder ett varuhanteringssystem för avtalshantering som en del av orderhanteringen. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in som en del av beställningen att skickas till
VIISON GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt
överförs.


betaltjänst      

Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPal: s integritetspolicy. Dessa finns under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE


Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras när webbplatsen öppnas igen. Vi använder cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du har bytt sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Vi använder också cookies på vår webbplats i syfte att möjliggöra en analys av surfbeteendet hos våra webbplatsbesökare.

Behandlingen sker på grundval av § 15 (3) TMG och artikel 6 (1) lit f GDPR från det berättigade intresset av ovan nämnda ändamål.
Uppgifterna som samlas in från dig på detta sätt är pseudonymiserade av tekniska försiktighetsåtgärder. En överlåtelse av uppgifterna till din person är därför inte längre möjlig. Uppgifterna kommer inte att lagras tillsammans med andra personuppgifter från dig.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) f GDPR när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.
Under länkarna nedan kan du ta reda på hur man hanterar (bland annat inaktiverar) cookies på de viktigaste webbläsarna:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/windows/löschen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac


Analysera      

Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på vår webbplats. Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare. För detta ändamål kommer Google att använda informationen som erhålls på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.
Google Analytics använder cookies, som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns ett beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. Behandlingen sker utifrån artikel 6 lit f GDPR från det berättigade intresset av den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) f GDPR när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsarprogramvara; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du i förekommande fall inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google och bearbetning av dessa data av Google genom att använda webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk. och installera i . Du kan ställa in en opt-out-cookie för att förhindra att Google Analytics samlar in data på olika enheter. Opt-out cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att detta ska få full effekt. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in: Inaktivera Google Analytics
Mer information om användarvillkor och sekretess finns i https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ eller under https://www.google.de/intl/de/policies/.Plugin-program


Användning av Facebook-plugin-program
Den här webbplatsen använder plugin-programmet för det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Om du ringer upp sidor på vår webbplats som har en sådan plug-in upprättas en anslutning till Facebooks servrar och plug-in visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Detta sänder till Facebook-servern vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad som medlem på Facebook tilldelar Facebook denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du använder plug-in-funktionerna (t.ex. klicka på "Gilla"-knappen, posta en kommentar) tilldelas denna information även ditt Facebook-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plug-in.
Om du inte vill att Facebook direkt ska tilldela den insamlade informationen till din Facebook-profil måste du antingen logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats eller använda en "Facebook-blockerare" för att blockera laddningen av Facebook-plugin-program på vår webbplats.
Du kan hitta mer information om Facebooks insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/policy.php

Användning av Instagram-plugin-program
Den här webbplatsen använder plugins från Instagram-onlinetjänsten som drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").
Om du ringer upp sidor på vår webbplats som har en sådan plug-in upprättas en anslutning till Instagram-servrarna och plug-in visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Som ett resultat av detta överförs både din IP-adress och informationen om vilka av våra sidor du har besökt till Instagram-servern.
Om du är inloggad på Instagram tilldelar Instagram denna information till ditt personliga användarkonto. När du använder plug-in-funktionerna (t.ex. genom att klicka på knappen "Instagram") tilldelas denna information även till ditt Instagram-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plug-in.
Om du inte vill att Instagram direkt ska tilldela den insamlade informationen till ditt Instagramkonto, måste du antingen logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats eller genom att använda ett tillägg, t ex skriptblockeraren "NoScript" (noscript.net), blockera din webbläsare från att ladda Instagram-plugin-programmet på vår webbplats.
Du kan hitta mer information om Instagrams insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet i Instagrams dataskyddsinformation: https://help.instagram.com/155833707900388Användning av YouTube
Vi använder YouTube LLC:s YouTube-videoinbäddningsfunktion på vår webbplats. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube").
YouTube är ett företag som är anslutet till Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Funktionen visar videor lagrade på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Alternativet "Utökat dataskyddsläge" är aktiverat. Som ett resultat av detta lagrar YouTube ingen information om besökare på webbplatsen. Först när du tittar på en video skickas information om den till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Google har certifierat sig enligt dataskyddsavtalet mellan USA och EU "Privacy Shield" och är därmed skyldigt att följa europeiska dataskyddsriktlinjer.
Du kan hitta mer information om insamling och användning av data av YouTube och Google, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet i YouTubes dataskyddsinformation (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ).
Användar Google reCAPTCHA  Vi använder reCAPTCHA-tjänsten från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på vår webbplats. Frågan tjänar syftet att skilja mellan input från en människa och automatiserad maskinbearbetning. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Dessutom kommer IP-adressen och all annan information som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten att överföras till Google. Dessa uppgifter behandlas av Google inom Europeiska Unionen och överförs vid behov även till USA. Google har certifierat sig enligt dataskyddsavtalet mellan USA och EU "Privacy Shield" och är därmed skyldigt att följa europeiska dataskyddsriktlinjer. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR från det berättigade intresset att skydda vår webbplats från automatiserad spionage, missbruk och SPAM. Du kan hitta mer information om Google reCAPTCHA och den tillhörande dataskyddsdeklarationen på: https://www.google.com/recaptcha/about/ samt https://safety.google/


Berörda rättigheter och lagringsvaraktighet

Varaktighet för lagring
Efter fullständig kontrakt bearbetning av data under en inledande period av garantiperioden lagras sedan med hänsyn till rätts, särskilt skatte- och lag behålla kommersiella perioder och raderas sedan efter deadline, om du inte har kommit överens om att den vidare bearbetning och användning.

Den berörda personens rättigheter
Du har följande rättigheter enligt Artt. 15 till 20 DSGVO till: Rätt till åtkomst, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet.
I enlighet med artikel 21 punkt 1 DSGVO har du dessutom rätt till invändningar mot behandlingen baserad på artikel 6 punkt 1 f DSGVO såväl som behandlingen för direkt e-post.

Kontakta oss på begäran. Kontaktuppgifterna finns i vårt tryck.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
I enlighet med artikel 77 DSGVO har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

rätt till
Behandlingen av personuppgifter som listas här är baserad på vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO, du har rätt av skäl som uppstår från din specifika situation, när som helst att invända mot denna behandling med verkan för framtiden.
Efter en invändning kommer behandlingen av de aktuella uppgifterna att upphöra om vi inte kan fastställa tvingande berättigade grunder för bearbetning som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är avsedd för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om behandlingen av personuppgifter för direktändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter invändningen kommer vi att stoppa behandlingen av relevant information i syfte att direkt maila.

senaste ändring: 17.12.2020