Infektionsdetektering genom coronatester

coronavirus

I tider av en snabbt ökande 7-dagars incidens och en parallell influensa och epidemi kan vara ganska svårt infektion med Sars-CoV-2 eller Covid 19-virus.

Det är dock välkänt från vetenskapen att snabb och entydig upptäckt av infektioner är särskilt viktig för att uppnå långtgående infektionskedjor att undvika eller förhindra.

För det är det enda sättet hon kan ökande förekomst undvikas. Alla måste agera snabbt och ansvarsfullt vid denna tidpunkt. Bättre att testa en för många gånger och vara på den säkra sidan.

För inte bara det Risk av infektion, men också följdskadorna är mycket höga. Long Covid spelar en alltmer närvarande roll i de mest skilda åldersgrupperna.

Snabbt antigentest

Detta problem med osäkerhet så kallade snabba antigentester kan hjälpa. Rent konkret handlar det om ett test där en pinne av nässlemhinnorna undersöks med avseende på ett endogent antigen.

Dieses antigen är kroppens immunreaktion mot en infektion med Covid 19-viruset och är därför en indikator på en befintlig eller akut infektion. Dessa coronaantigen-snabbtester kännetecknas framför allt av ett snabbt resultat, som vanligtvis är tillgängligt efter 15 minuter och kan ge information om en persons smittsamhet.

En annan fördel är det enkel användning. Den detaljerade förklaringen i ord och med bilder gör den lika enkel att använda för lekmän som för professionell personal. Både barn och vuxna kan ha nytta av detta.

Snabbtestet att ta hemma är alltid bara en ögonblicksbild. Det betyder att om du fortfarande har ett negativt resultat på morgonen så behöver det inte vara fallet på kvällen. Men redan den här kan ögonblicksbild göra mycket för att begränsa pandemin.

Noggrannheten i ett snabbtest är inte jämförbar med ett PCR-test. Här används endast proteinet i saliven eller slemhinnan som bas för testresultat Begagnade. Dessutom beror snabbtestet på den exakta implementeringen.

Köp coronatest

Men var kan man få tag i en Köp coronatest? Det finns många leverantörer här, även om följande skillnad måste göras i förväg: Ett snabbtest kan antingen utföras i en auktoriserad teststation utföras av utbildad sjukvårdspersonal eller hemma i dina egna fyra väggar.

Ett prov i en officiell provstation kommer med ett officiellt provintyg, som bland annat är till för besökande allmänhet faciliteter, restauranger eller liknande kan krävas.

Ett självtest hemma ger inte denna fördel, även om en eventuell infektion kan upptäckas eller uteslutas på detta sätt. Sedan avskaffandet av gratis snabba tester på teststationer och en prisinsamling på 3,00 euro per test är det fortfarande övertygande att genomföra billigare tester på egen hand.

Corona-tester kan nästa apotek och stormarknader huvudsakligen beställt och köpt på Internet. I stormarknader och på apotek är ett enhetspris på mellan 1,50 och 3,00 euro vanligt, men liknande tester kan beställas på Internet från så lite som 0,60 euro.

Det bör dock noteras att det är då bulkförpackningar, det brukar vara minst 25 stycken. För folk som vill testa sig regelbundet hemma verkar detta vara ganska attraktivt.

Dock för personer som bara vill ha ett enda test klargörande av en akut klinisk bild bör det inte vara ett alternativ att beställa ett paket med 25 tester.

stort evenemang
i nattklubben. stor konsert.

företag och större evenemang

Till skillnad från för privatpersoner är de stora förpackningarna av det snabba coronatestet lämpliga för företag, företag eller arrangörer av stora evenemang ganska intressant. För att hålla smittrisken på arbetsplatsen så låg som möjligt och samtidigt kontrollera den så nära som möjligt utan att behöva begränsa den enskilde medarbetaren kraftigt, kan vi för hela personalstyrkan Snabbtest att förse.

Rent konkret, till exempel i företagets entréområde eller vid det stora evenemanget, en slags monter med ett tillräckligt antal Coronatester att uppföras. Innan individen går in i lokalen måste ett negativt resultat inväntas.

Om det däremot blir ett positivt resultat kan personen isolera sig omedelbart och utsätter i efterhand inte några andra anställda eller besökare i fara. Ur detta perspektiv verkar det särskilt intressant för företag och evenemangsarrangörer att använda bulkpaket av Corona antigen snabbtest att köpa, särskilt som med ett motsvarande stort antal beställningar enhetspriset ligger långt under detaljhandelns enhetspriser.

Ett coronatest kan också stävja Long Covid

Utöver aktuella incidenssiffror, smittan och den akuta begränsningar under infektionen ska man inte heller bortse från följdskadorna. Under tiden har förlopp hos många människor lindrats avsevärt av vaccinationerna.

Det finns dock alltid fall som inte bara har ett allvarligt förlopp, utan också enorma sådana följdskador medföra. Detta kallas Long Covid och har drabbat fler och fler människor de senaste åren och månaderna. Detta virus bör på intet sätt underskattas

De möjliga symtomen är olika. Hur som helst är det en fråga om hälsa funktionsnedsättningarsom behöver behandlas. Dessa skylls dock ofta inte på Corona och infektionen.

Detta kan till exempel vara en ihållande trötthet, snabb utmattning eller koncentrationsstörningar. Många patienter rapporterar också konstant irritabilitet eller depression eller ångestsyndrom.

Så det är inte alltid de självklara faktorerna som t.ex andnöd, tung andning eller hosta, vilket ger en indikation på Long Covid-sjukdomen. Feber och sömnlöshet och allt annat som är ovanligt bör utredas så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis bör symtomen inte ha avtagit efter 4 veckor eller uppstå efter mer än 12 veckor nya och oförklarliga symtom dyker upp efter infektion, då är du en Long Covid-patient.

Riskfaktorer för att drabbas av denna sjukdom finns också. De flesta Long Covid-patienter är mellan 15 och 45 år. Är ofta redan kroniska Redan existerande sjukdom tillgängliga.

Allvarlig sjukdomsprogression från Corona förmån naturligtvis det faktum att det senare skulle bli enorma följdskador. Ju lättare kurs, desto lägre risk. De senaste månaderna har också visat att kvinnor är betydligt mer benägna att göra det Lång Covid lider än män.

Slutsats

I grund och botten är snabba tester ett mycket bra alternativ för inneslutning och upptäcka viruset. Naturligtvis ger de bara en minimal säkerhetsnivå, men detta är redan ett stort steg i rätt riktning.

Ett snabbt test är perfekt för studenter som är bland många människor varje dag. Också före en Händelse eller en resa, testerna i dina egna fyra väggar kan vara mycket bra.

För personer som bara behöver ett enda test är det lämpligt att antingen gå till en officiell teststation eller köpa ett motsvarande test i snabbköpet. För företag och arrangörer av större evenemang bulkförpackningar ibland vara valet till avsevärt reducerade enhetspriser.

Men om du vill ha en vårdinrättning eller till sjukhuset måste du gå till en officiell provstation. Med ett motsvarande kvitto kommer kostnaderna för detta inte att uppstå i många federala stater.

Snabbtesterna på stationerna är dock mer exakta än hemma. Dessutom proverna från utbildad personal utförd. Så här har du lite mer trygghet och framför allt säkerhet.

0 / 5 (0 recensioner)

Lämna en kommentar nu

Lämna en kommentar

E-postadress kommer inte att publiceras.


*