Mindfulness – lepiej radzisz sobie ze stresującą codziennością

codzienna świeca do jogi

W szybkim tempie człowiek jest ogromny wysoki poziom stresu narażony. Nie jest niczym niezwykłym, że wiele różnych wymagań codziennego życia popycha zarówno mężczyzn, jak i kobiety do granic psychicznych i fizycznych. Różne ćwiczenia uważności oferują bardzo dobrą pomoc we wzmocnieniu własnej odporności i odporności na reakcje stresowe.

Uważność to coś więcej niż tylko dbanie o siebie

Wiele osób mimo to myśli codzienny stres „Dobrze jest dbać o siebie”. Możesz spróbować z zdrowa dieta, aktywności sportowe, różne zajęcia rekreacyjne i inne strategie radzenia sobie z samoopieką w celu przeciwdziałania stresowi. Jednak w rezultacie często wywierają na siebie jeszcze większą presję. Uważają też, że w tych działaniach muszą zrobić coś wyjątkowego. Zamiast zatrzymywać się, króluje we wszystkich dziedzinach życia tylko nacisk na wykonanie. Coraz więcej celów dla rzekomo dobrego życia musi zostać osiągniętych. Koncentruje się prawie wyłącznie na tych celach i przyszłym życiu.

Nie tylko stresująca codzienna praca, ale także cały czas wolny zdominowany jest przez osiąganie ambitnych celów. Cały dzień jest taktowany co do minuty. Być może sami tego nie zauważając, ludzie żyją w myślach w swoich oczekiwaniach na lepszą przyszłość tylko wtedy, gdy osiągnęli wszystkie ważne cele. Życie tu i teraz jest prawie całkowicie stracone dla jednego lub drugiego. Uważność oznacza wyostrzenie własnej percepcji i świadomości istotnego momentu: „teraz”, tej jednej chwili w „tu”, w której naprawdę dzieje się życie.

Umiejętność świadomego cieszenia się życiem między przeszłością a przyszłością z uważnością

czas piasek

Ale nie tylko upragniona przyszłość sprowadza ludzi do… Utrata świadomości chwili obecnej. Przeszłość powstrzymuje również ludzi od kształtowania i cieszenia się życiem w teraźniejszości. Być może myśli wciąż są zdominowane przez nierozwiązane problemy z przeszłości lub życie było jakoś lepsze, może w dzieciństwie lub młodości.

Nierzadko myśli poruszają się wtedy tam i z powrotem między tymi przeszłymi i przyszłymi czasami. Życie w teraźniejszości po prostu tak się dzieje. Uwaga na chwilę jest całkowicie zagubiona. Człowiek zatraca się w marzeniach o piękniejszej przeszłości lub lepszej przyszłości. ten różne koncepcje i ćwiczenia świadomego życia wyciągnij ludzi z tych myśli i pozwól im świadomie cieszyć się życiem w teraźniejszości.

Uważność - dalekowschodnia koncepcja dla większego zdrowia i radości życia

Podstawowe idee świadomego życia pochodzą z filozofii Dalekiego Wschodu, takich jak buddyzm. Różne praktyki uważności, takie jak Medytacja, Joga, Świadome Oddychanie i inne uczą człowieka wyciszenia jego niespokojnego i wiecznie pracującego umysłu. Uwagę natychmiast przyciąga życie w chwili obecnej. Zmienia to postrzeganie procesów we własnym ciele, umyśle i uczuciach. Dzięki świadomemu postrzeganiu własnego życia tu i teraz, połączenie z jaźnią zostaje przywrócone. Myśli stają się jaśniejsze. Powraca radość życia.

Ludzie stają się silniejsi psychicznie, a przez to ogólnie zdrowsi. Jest mniej podatny na swoje emocjonalne fluktuacje w powtarzających się wzlotach i upadkach turbulentnego i szybkiego środowiska życia. Reakcje na stres są obniżone. Jego odporność, siła przeciwstawiania się czynnikom stresu, wzrasta dzięki świadomemu życiu. Zwiększa się odporność. Stres jest mniej odczuwalny, znikają ciągłe rozmyślania lub pętle myślowe. Ostre przeciążenia można najpierw złagodzić za pomocą ćwiczeń uważności, a następnie całkowicie opanować w miarę postępów ćwiczeń. Ten wzrost odporności ma pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia człowieka.

Poprawa i wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez praktyki uważności

Uważność ma jedną pozytywny efekt potwierdzony nauką. Różne ćwiczenia uważności nie tylko przyczyniają się do poprawy psychologicznej obrony przed ciągłym stresem. Uważne życie wpływa również pozytywnie na cały ludzki organizm. Uważne ćwiczenia oddechowe zapewniają lepsze krążenie krwi w całym ciele i jego narządach. Redukcja psychiczna czynników stresowych ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy organizmu. Choroby naczyniowe, takie jak wysokie ciśnienie krwi i inne, można uniknąć lub poprawić je za pomocą ćwiczeń uważności. Zwiększona radość życia pomaga bardziej cieszyć się ruchem. Wiele chorób, takich jak problemy z plecami, otyłość, cukrzyca, osłabiony układ odpornościowy i wiele innych, można również uniknąć lub poprawić dzięki zwiększonej radości z ruchu.

Skuteczne ćwiczenia uważności, które można łatwo zintegrować z codziennym życiem

Umierać ćwiczenia medytacyjne buddyzmu zen, joga i inne dalekowschodnie praktyki stanowią podstawę ćwiczeń uważności. Jednak bardzo proste ćwiczenia można zintegrować z codziennym życiem, które, jeśli są ćwiczone wielokrotnie i regularnie, mogą przynieść bardzo dobrą poprawę ogólnego samopoczucia i redukcję stresu.

Wypróbuj teraz!

Uważne Oddychanie

Uważne oddychanie jest jedną z najważniejszych praktyk medytacyjnych w buddyzmie. Świadoma percepcja i obserwacja własnego oddechu. Świadome oddychanie oznacza: ponowne odczucie wciągania powietrza do płuc, wypełniania klatki piersiowej i ponownego wydychania. Świadomie obserwując oddech, oddech staje się głębszy, bardziej wyrównany i spokojniejszy. Relaks, odpoczynek i powrót do relaksu. Lepsze zaopatrzenie organizmu w tlen prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Świadome oddychanie można ćwiczyć kilka razy dziennie, podczas krótkich przerw lub o określonych porach w cichym otoczeniu.

Uważne jedzenie

W stresie ludzie mają tendencję do szybkiego objadania się jedzeniem. Często nawet nie rejestrują dokładnie tego, co jedzą. Praktyka świadomego jedzenia może i powinna być wykonywana przy każdym posiłku. Powolne żucie i świadome smakowanie różnych pokarmów aktywuje kubki smakowe i pozytywnie wpływa na zmysł smaku. Twoja własna percepcja naprawdę pożytecznych pokarmów jest wzmocniona.

uważne chodzenie

W świadomym chodzeniu stopy stawia się powoli, krok po kroku, na ziemi. Spokojne, świadomie postrzegane chodzenie zapewnia ogólną poprawę postawy. Dzięki „uważnemu chodzeniu” zmysły są wyostrzane dzięki postrzeganiu różnych warunków glebowych i procesów zachodzących w ciele podczas chodzenia. Uważne chodzenie można łatwo włączyć do codziennego życia przy każdej okazji.

Zmiana rutyny i nie robienie rzeczy w tym samym czasie

Zawsze są takie same powtarzające się rutyny dnia codziennego sprawić, że uwaga zmaleje. Podczas praktyki umysł jest zajęty innymi rzeczami i podlega ciągłym rozproszeniom. Aby prowadzić świadome życie, rutyny, które zawsze pozostają takie same, powinny być świadomie zmieniane. Stwarza to również koncentrację na tym, co najważniejsze w codziennej rutynie. „Złe” nawyki lub rutyny można świadomie rozwiązać. Robienie rzeczy pod rząd tworzy porządek w twoich myślach. Dzięki tej uważności można zatrzymać „wielozadaniowość”, mówienie do siebie własnych myśli. Ludzie wkładają głowę i serce we wszystko, co robią.

Wyostrzenie zmysłów i świadoma percepcja

Wszystkie te ćwiczenia uważności mają na celu wyostrzenie percepcji zmysłowych i świadomego bycia tu i teraz. W ten sposób zmysły węchu, wzroku i dotyku mogą być również promowane poprzez świadomą świadomość. Rozszerzona percepcja sensoryczna w coraz większym stopniu umożliwia ludziom dokonywanie zdrowych wyborów i zwracanie się ku rzeczom, które są dobre dla nich, ich umysłów i ciał.

Pilnować porządku

Niewiele rzeczy rozprasza umysł bardziej niż bałagan w otoczeniu. Czy to w domu, czy w pracy, bałagan ma szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne ludzi. W podświadomej percepcji umysł jest stale zajęty rzeczami w swoim otoczeniu. Bałagan może powodować pewien poziom stresu, nawet nie będąc tego świadomym. Dodatkowy stres jest dodawany, gdy bałagan tworzy dodatkową presję jako ciągła potrzeba sprzątania. Staranny porządek i ostrożne obchodzenie się z rzeczami prowadzi do redukcji stresu i ulgi. Ostrożne podejście do porządku sprzyja dobremu samopoczuciu i zwiększa radość postrzegania otoczenia, aż po celowo wybrany minimalizm.

Książki audio jako wsparcie

Dużą pomoc i wsparcie w integracji ćwiczeń mindfulness z codziennym życiem oferuje firma Audiobooki dźwiękowe o uważności. Trening mentalnej uważności jest szkolony w tych audiobookach. Rozproszenia psychiczne są prawie całkowicie wyeliminowane podczas słuchania audiobooków. Duch zostaje wprowadzony do świadomego postrzegania swojego istnienia tu i teraz.

Zwróć się do pozytywnych myśli i rób sobie dobrze

Uważność w życiu codziennym oznacza uświadomienie sobie zalewu myśli i uczuć. Wiele małych i dużych przykrości, problemów i zmartwień powoduje nieświadome nagromadzenie negatywnych myśli. Te z kolei powodują znaczny nieświadomy stres. Świadome, uważne sortowanie własnych myśli pod kątem wydarzeń dnia codziennego umożliwia zwracanie się ku myślom pozytywnym. Sporo problemów powstaje tylko w wyniku negatywnego myślenia i po bliższym i uważnym przyjrzeniu się jest mniej poważne lub nawet nie istnieje. Ćwiczenie uważności na temat własnego myślenia pomaga mieć pozytywne nastawienie do życia, a tym samym zapewnia wyższą jakość życia i radość życia. Skupianie się na pozytywnych myślach uświadamia również rzeczy, które są naprawdę dobre dla umysłu i ciała. Wzmacnia uwagę i miłość do własnej istoty.

Ciągła praktyka uważności

Ludzie są stworzeniami z przyzwyczajeniami, a negatywne nawyki szybko wracają do codziennego życia. Tylko ciągła praktyka uważności może przed tym ochronić. Aby to zrobić, ważne jest, aby włączyć do codziennego życia pewne rutyny uważności, które przeciwdziałają negatywnym wzorom lub skutecznie je wyłączają. Te rutynowe czynności w ćwiczeniach uważności można ćwiczyć rano, kiedy wstajesz, na przykład uważne oddychanie przez kilka minut, ale można je również rozłożyć na cały dzień. Małe i duże odległości można pokonywać uważnym chodzeniem. Posiłki są spożywane z uważnym jedzeniem. Można wstawić kilka krótkich przerw na uważne oddychanie i świadome uważne pozytywne myślenie. Dzięki regularnej praktyce ćwiczenia uważności stają się świadomą codzienną rutyną.

Spis treści

Zostaw komentarz teraz

komentarza

Adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*