Polityka prywatności i plików cookies

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani wymagane do zawarcia umowy. Nie musisz podawać danych. Brak rezerwowania nie ma żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie podano żadnych innych szczegółów.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pliki dziennika serwera Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, dane o użytkowaniu są przesyłane do nas lub naszego dostawcy usług hostingowych / IT przez przeglądarkę internetową i przechowywane w danych dziennika (tak zwanych plikach dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę połączenia, adres IP, ilość przesyłanych danych i dostawcę, który złożył zapytanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. Kontakt z recenzjami biuletyn      

Gromadzenie i konwersji za pomocą formularza kontaktowego
Gdy korzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w takim zakresie, jaki podałeś. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu. Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO za Twoją zgodą.
Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody na odwołanie. Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojego żądania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, chyba że wyraziłeś zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Zbieranie danych podczas pisania komentarza
Kiedy komentujesz artykuł lub wpis, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) tylko w takim zakresie, w jakim je udostępniłeś. Celem przetwarzania jest umożliwienie komentarzy i wyświetlenie komentarzy. Wysyłając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu cofnięcia. Twoje dane osobowe zostaną wówczas usunięte.

Po opublikowaniu komentarza zostanie opublikowana tylko nazwa, którą podasz.

Ocena klienta pieczęć kupującego! 
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia oceny klienta pieczęci kupującego firmy Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Lipsk). Po złożeniu zamówienia prosimy o ocenę i skomentowanie zakupu u nas.
W tym celu wyślemy do Państwa wiadomość e-mail, korzystając z systemu technicznego dostawcy narzędzia oceny pieczęci kupującego w ramach realizacji zamówienia.
Twoje dane będą przetwarzane za Twoją zgodą lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą, o ile wyraziłeś wyraźną zgodę na otrzymanie zapytania o ocenę. Zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w e-mailu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Twój adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy mailingowej.
Przetwarzanie bez wyraźnej zgody odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. W tym celu wysyłamy elektroniczne żądanie wyceny naszych własnych towarów lub usług, które już u nas zakupiłeś. Zostanie on wysłany na adres e-mail, który otrzymaliśmy od Ciebie, gdy sprzedawałeś produkt lub usługę. Wysłanie prośby o ocenę jest uzależnione od tego, że nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego wykorzystania Twojego adresu e-mail.
Sprzeciw jest możliwy w każdej chwili poprzez zgłoszenie nam. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu znajdziesz w wydawnictwie. Możesz również skorzystać z linku podanego we wniosku o ocenę. Nie ma innych kosztów poza kosztami przesyłu według taryf podstawowych.
Dane osobowe przechowywane w tym kontekście w systemie technicznym narzędzia oceny pieczęci kupującego zostaną usunięte 3 miesiące po dostawie towarów zarejestrowanych do oceny.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów
Używamy Twojego adresu e-mail, niezależnie od realizacji umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych do wysyłania newslettera, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Możesz w każdej chwili zrezygnować z newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w biuletynie lub powiadamiając nas. Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej. 

Twoje dane zostaną przekazane usługodawcy w celu marketingu e-mailowego w ramach przetwarzania zamówienia. Nie zostanie przekazany innym stronom trzecim.

Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego, dla którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Korzystanie z adresu e-mail do wysyłania bezpośredniej poczty
Używamy Twojego adresu e-mail, który otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, do elektronicznego wysyłania reklam naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już u nas zakupiłeś, jeśli je posiadasz Nie sprzeciwiłem się użyciu. Podanie adresu e-mail jest wymagane do zawarcia umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego głównego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest direct mail. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail, powiadamiając nas. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu można znaleźć w stopce. Możesz również skorzystać z linku podanego w e-mailu promocyjnym. W tym celu nie ma innych kosztów poza kosztami przesyłu według taryf podstawowych.


Zarządzanie towarami      

Korzystanie z zewnętrznego systemu zarządzania towarami
Korzystamy z systemu zarządzania towarami do obsługi umów w ramach realizacji zamówień. W tym celu Twoje dane osobowe zebrane w ramach zamówienia zostaną przesłane do:
VIISON GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt
przekazywane.


usług płatniczych      

Korzystanie z PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegają Polityce prywatności PayPal. Można je znaleźć pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE


Pliki Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki nawet po zmianie stron i oferowanie Ci usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Używamy również plików cookie na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia analizy zachowań odwiedzających naszą stronę podczas surfowania.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie § 15 (3) TMG oraz Art. 6 (1) f RODO z prawnie uzasadnionego interesu w wyżej wymienionych celach.
Zebrane w ten sposób dane są pseudonimizowane przez techniczne środki ostrożności. W związku z tym przypisanie danych do Twojej osoby nie jest już możliwe. Dane nie będą przechowywane razem z innymi Państwa danymi osobowymi.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Art. 6 (1) f RODO z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. W związku z tym masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie i przesyłanie zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Poniżej dowiesz się, jak zarządzać (między innymi wyłączać) plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach:
Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/windows/löschen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac


Analiza      

Korzystanie z Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i jej odwiedzających. W tym celu Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Twoje dane mogą być przesyłane do USA. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień przekazywania danych do USA. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionego interesu polegającego na dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Art. 6 (1) f RODO z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić przesyłanie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, korzystając z wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem. i zainstaluj w . Możesz ustawić plik cookie rezygnacji, aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych na różnych urządzeniach. Pliki cookie opt-out zapobiegają gromadzeniu Twoich danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby uzyskać pełny efekt, musisz zrezygnować ze wszystkich używanych systemów i urządzeń. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony: Wyłączanie Google Analytics
Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych, zobacz https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ lub https://www.google.de/intl/de/policies/.Plug-ins


Korzystanie z wtyczek Facebooka
Ta strona korzysta z wtyczki sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Jeśli odwiedzasz strony naszej witryny, które mają taką wtyczkę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Facebooka, a wtyczka jest wyświetlana na stronie, powiadamiając Twoją przeglądarkę. Przekazuje to do serwera Facebooka, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany jako członek Facebooka, Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika Facebooka. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcie przycisku „Lubię to”, zamieszczenie komentarza) informacja ta jest również przypisywana do Twojego konta na Facebooku, czemu możesz zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się przed skorzystaniem z wtyczki.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook bezpośrednio przypisywał zebrane informacje do Twojego profilu na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub użyć „blokera Facebooka”, aby zablokować ładowanie wtyczek Facebooka na naszej stronie internetowej.
Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ochrony prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php

Korzystanie z wtyczek Instagram
Ta strona korzysta z wtyczek serwisu internetowego Instagram obsługiwanego przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).
Jeśli wywołasz strony naszej witryny, które mają taką wtyczkę, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Instagrama i wtyczka zostanie wyświetlona na stronie, powiadamiając o tym Twoją przeglądarkę. W rezultacie zarówno Twój adres IP, jak i informacje, które z naszych stron odwiedziłeś, są przesyłane do serwera Instagrama.
Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcie przycisku „Instagram”) informacja ta jest również przypisywana do Twojego konta na Instagramie, czemu możesz zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się przed użyciem wtyczki.
Jeśli nie chcesz, aby Instagram bezpośrednio przypisywał zebrane informacje do Twojego konta na Instagramie, musisz wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub za pomocą dodatku, np. blokera skryptów „NoScript” (noscript.net), zablokowania Twoja przeglądarka nie ładuje wtyczki Instagram na naszej stronie internetowej.
Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Instagram, Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ochrony prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych Instagrama: https://help.instagram.com/155833707900388Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji osadzania filmów YouTube firmy YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube”).
YouTube to firma powiązana z Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Funkcja wyświetla filmy zapisane na YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” jest aktywna. W związku z tym YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających serwis. Tylko wtedy, gdy oglądasz film, informacja o nim jest wysyłana do YouTube i tam zapisywana. Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ).
Korzystanie z Google reCAPTCHA  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Zapytanie ma na celu rozróżnienie między wejściem człowieka a zautomatyzowanym przetwarzaniem maszynowym. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA zostaną przesłane do Google. Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i w razie potrzeby przesyłane również do USA. Google uzyskał certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i jest tym samym zobowiązany do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO z uzasadnionego interesu ochrony naszej strony internetowej przed zautomatyzowanym szpiegowaniem, nadużyciem i SPAMEM. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i powiązanego oświadczenia o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/about/ jak również https://safety.google/


Prawa i czas przechowywania

Czas przechowywania
Po zakończeniu umowy dane są najpierw przechowywane przez okres gwarancji, a następnie uwzględniają ustawowe, zwłaszcza podatkowe i handlowe okresy przechowywania, a następnie usuwane po terminie, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Prawa osoby zainteresowanej
Jeśli wymagania prawne są spełnione, masz następujące prawa zgodnie z art. 15-20 RODO w sprawie: prawa do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
Ponadto, zgodnie z Art. 21 para 1 DSGVO, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na Art. 6 para 1 f DSGVO, a także przetwarzania do celów korespondencji bezpośredniej.

Skontaktuj się z nami na żądanie. Dane kontaktowe można znaleźć w naszym wydaniu.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Podane tutaj przetwarzanie danych osobowych oparte jest na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO masz prawo, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych, o których mowa, zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby bezpośredniej poczty, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu, powiadamiając nas. Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać odpowiednie dane w celu bezpośredniej korespondencji.

Ostatnia zmiana: 17.12.2020