brenne ut kvinne mye arbeid sliten
Psyche

Psykiske lidelser fortsetter å øke

Psykiske sykdommer som utbrenthet og depresjon fortsetter å øke i vestlige industriland så vel som i Tyskland. I Tyskland antas det i dag at rundt 17,8 millioner mennesker lider av en psykisk lidelse, men bare rundt 19 prosent av dem søker profesjonell hjelp på grunn av sykdommer