Stressmanagement: Met mindfulness uit de neerwaartse spiraal

omgaan met stress

Stress heeft vele gezichten. Stress treft een bedrijfsmanager net zo veel als een gezinsmanager die thuis vier kinderen thuisonderwijs geeft. Stress is meestal ofwel te wijten aan overmatige eisen aan zichzelf of externe stressoren veroorzaken het. Hoe om te gaan met stress met mindfulness? De gids toont typische stresssymptomen en presenteert de acht principes van mindfulness.

Stress en gevoelens van overweldigd zijn versterken elkaar en leiden vaak tot: Burnout.

Stress manifesteert zich fysiek, mentaal en emotioneel

We worden allemaal dagelijks blootgesteld aan stressvolle situaties. Stress hoort bij ons dagelijks leven en is in principe onvermijdelijk. Over het algemeen mogen stressreacties niet negatief worden beoordeeld. Ze laten ons zien dat iets onaangenaam of bedreigend is. Als we onder stress staan, kunnen onze fysieke, mentale en emotionele reacties ons helpen snel en doelgericht te handelen om de best mogelijke resultaten te bereiken. Ons stresssysteem is echter ontworpen om acuut gevaar te vermijden door te vluchten of aan te vallen. Beide zijn echter van weinig belang in het dagelijkse leven van vandaag. We ervaren stress in andere situaties. Dit kunnen bijvoorbeeld constante overuren zijn, de permanente standby-modus op de smartphone of de eindeloze stroom aan informatie op internet.

Lichamelijke stress symptomen

Lichamelijke stresssymptomen komen op verschillende manieren tot uiting. Drie typische symptomen moeten hier als voorbeelden worden vermeld.

 • In sommige gevallen manifesteerde stress zich als een verhoogde hartslag of hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk kan levensbedreigend zijn en mag niet onbehandeld blijven. Getroffen mensen kunnen veel zelf aan bloeddruk verlagen.
 • Verlies van libido kan ook een ongemakkelijke aanvulling zijn op de constante stress die wordt ervaren bij vrouwen met een gebrek aan verlangen naar seks en seksuele stimulatie en bij mannen milde of ernstige erectiestoornissen kan uiten. Het verlies van libido kan een relatie ook zwaar onder druk zetten. Koppels moeten zich hiervan bewust zijn en zo vroeg mogelijk hulp zoeken. Want wanneer een koppelrelatie de eerste scheuren vertoont en deze worden genegeerd, kunnen de scheuren uitgroeien tot diepe kloven tussen de partners. Wat opdoemt, is een enorme huwelijkscrisis. De bijdrage "Kan relatietherapie het huwelijk redden?” geeft waardevolle informatie over deze vraag.
 • Slechte concentratie is een ander symptoom dat gepaard gaat met toenemende stress. De getroffenen kunnen zich niet lang op één ding concentreren en zijn over het algemeen gemakkelijk afgeleid. Simpele taken zijn niet langer succesvol en dit opent een neerwaartse spiraal: het zelfvertrouwen wordt van tijd tot tijd gekrabd en slinkt meer en meer. Hoe vaker taken slecht of helemaal niet kunnen worden beheerd, hoe wanhopiger de getroffenen worden en hoe meer ze zich uitstrekken gebrek aan concentratie uit.

Naast de drie genoemde stresssymptomen vallen er nog tal van andere symptomen op. Het artikel "Stress verminderen in het dagelijks leven: eenvoudige, duurzame en effectieve methoden'.

man gooit zijn handen over zijn hoofd

Stress kan zo zwaar op ons wegen dat we geen vreugde meer vinden in het dagelijks leven. Lusteloosheid en depressieve stemmingen kenmerken onze gedachtenwereld.

Mindfullness: wat is het eigenlijk?

Mindfulness is de kunst om in het hier en nu te zijn. Je bewust zijn van het moment en ervan genieten of op zijn minst waarderen is mindfulness. Wat gisteren was of wat morgen zal zijn, doet er op een mindful moment niet toe.

Mindfulness is een term die gebruikt wordt door Professor Dr. Jon Kabat-Zinn gemaakt. Het is afgeleid van de Engelse term ‘mindfullness’. dr. Kabat-Zinn ontwikkelde een meditatieprogramma om stress tegen te gaan. Daarom wordt de term mindfulness altijd geassocieerd met stressreductie.

Over het algemeen kan gesteld worden dat mediteren altijd een positief effect heeft op de gezondheid. In feite is het dat Meditatie ideaal voor stressregulatie. Als we mediteren, zijn we in het moment en richten we onze aandacht op het hier en nu. Vooral het focussen op fysieke sensaties is een beproefd hulpmiddel. Als we in een meditatie in onszelf voelen, gaat het allemaal om perceptie. Er vindt echter geen beoordeling plaats. Dit is ook het tweede essentiële aspect van mindfulness. Het wordt zonder oordeel waargenomen, omdat oordelen gewoonlijk stress bij ons veroorzaken.

vrouw zonnebaadt

Het vinden en genieten van kleine eilanden van ontspanning in het dagelijks leven maakt deel uit van de bewuste levensstijl.

Hoe helpt mindfulness bij dagelijkse stress?

Het gebruik ervan is in principe vrij eenvoudig. De kern van interesse zijn acht principes die ons vertrouwd maken met de aard van mindfulness. Het zijn de ankerpunten van nuttige meditatie- en mindfulness-oefeningen. Als we erin slagen om de principes in ons dagelijks leven te implementeren en na te leven, kunnen we beter omgaan met stress en ons beter voelen. De acht principes zijn als volgt:

 1. maak geen beoordeling
  Het eerste principe van mindfulness is waardeneutraliteit. Situaties en feiten worden waargenomen zoals ze zijn zonder er een oordeel over te vellen. Dit automatisme wordt bewust doorbroken met als doel neutraal te blijven en niet te evalueren.
 2. volg de geest van ontdekking
  Elk moment dat we ervaren, ervaren we één keer. Daarom moeten we open blijven staan ​​voor nieuwe dingen en bereid zijn ons open te stellen voor nieuwe gedachten en gedragingen. Het doel van dit principe is om het moment te herontdekken.
 3. Geduldig zijn
  Geduld betekent dat we accepteren dat dingen tijd kosten. Deze flexibele innerlijke houding opent nieuwe mogelijkheden voor mindfulness in het dagelijks leven.
 4. Vertrouw in jezelf
  Iedereen die zichzelf en zijn lichaam vertrouwt, signalen waarneemt en respecteert, is sterker in stressvolle situaties. Mensen die last hebben van stress krijgen vaak sterke lichamelijke signalen zoals buikpijn, een droge mond of zweten. Wie deze signalen herkent en als nuttig accepteert, gaat bewuster met stress om en kan er beter mee omgaan.
 5. Bewuste beslissingen nemen

We accepteren de dingen zoals ze zijn. We besluiten bewust dat we veel dingen niet kunnen veranderen. Wanneer we acceptatie oefenen en een bewuste beslissing nemen om het dagelijks leven actief vorm te geven, verdwijnt het het gevoel vervreemd te zijn. Dit verlaagt op zijn beurt het stressniveau.

 • Bouw een spiritueel schild
  Met een mentaal beschermend schild zijn we in staat om de talloze prikkels van het dagelijks leven af ​​te weren. Ze rollen letterlijk van ons af. We nemen ze waar, maar laten ons niet alle indrukken verwerken. Het mentale beschermende schild beschermt ons tegen mentale overbelasting en minimaliseert zo stress.
 • bewust loslaten van gedachten

Met mindfulness-oefeningen leren we bewust moeilijke gedachten los te laten. Soms draaien onze geesten letterlijk urenlang om één ding. Dit belemmert ons in het dagelijks leven. Wanneer we gedachten bewust kunnen loslaten, maken we ons los van het verleden en verplaatsen we onze gedachten niet naar de toekomst, maar blijven we in het hier en nu. Zodat we kunnen genieten van het moment. Het negeren van stressvolle en meestal nutteloze gedachtespiralen draagt ​​aanzienlijk bij aan het minimaliseren van stress.

 • hou van jezelf

Met eigenliefde en zelfcompassie ondersteunen we elkaar aandachtig en welwillend. Met deze sterke positieve gevoelens kunnen frustrerende gedachten en zelfkritische oordelen opzij worden geschoven. Het vermogen om van jezelf te houden helpt bij het omgaan met stressvolle momenten en het doorbreken van de praktijk van geringschattende zelfveroordeling.

Laat nu een reactie achter

reactie geplaatst

E-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*