Privacybeleid

Tenzij anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist noch vereist om een ​​contract te sluiten. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Een niet-provisionering heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing voor zover er geen andere informatie wordt gegeven in de daaropvolgende bewerkingen.
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Server log files U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden door uw internetbrowser gebruiksgegevens aan ons of onze webhost / IT-serviceprovider doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod. Contact beoordelingen nieuwsbrief      

Verzameling en conversie via het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te brengen zonder de legaliteit van de verwerking aan te tasten op basis van de toestemming tot intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik.

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw opmerking wordt gepubliceerd, wordt alleen de naam die u opgeeft, gepubliceerd.

Koper zegel klantbeoordeling 
Op onze website gebruiken we de klantevaluatie-tool voor koperszegels van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na het plaatsen van uw bestelling willen wij u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Voor dit doel zullen we u per e-mail schrijven, met behulp van het technische systeem van de aanbieder van de evaluatietool voor het zegel van de koper als onderdeel van de orderverwerking.
De verwerking van uw gegevens vindt plaats met uw toestemming of op basis van ons legitieme belang.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming, mits u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van het evaluatieverzoek. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door middel van de corresponderende link in de e-mail, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.
Verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang in waarheidsgetrouwe, geverifieerde beoordelingen van onze diensten in de context van direct mail. Voor dit doel sturen we een elektronisch evaluatieverzoek voor onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. Het wordt verzonden naar het e-mailadres dat we van u hebben ontvangen toen u een product of dienst verkocht. De verzending van het evaluatieverzoek is onder voorbehoud dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
Het bezwaar is te allen tijde mogelijk door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt ook de speciale link in de beoordelingsprompt gebruiken. Hier zijn geen andere kosten aan verbonden dan de transportkosten volgens de basistarieven.
De persoonlijke gegevens die in deze context zijn opgeslagen in het technische systeem van de evaluatietool voor koperszegels, worden verwijderd 3 maanden na de levering van de goederen die zijn geregistreerd voor evaluatie.

Met behulp van de e-mail adres ontvangen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst. 

Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan een serviceprovider voor e-mailmarketing als onderdeel van de orderverwerking. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van direct mail
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst, voor het elektronisch verzenden van advertenties voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons heeft gekocht, als u deze heeft Heb geen bezwaar gemaakt om te gebruiken. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG vanwege ons overheersende legitieme belang in direct mail. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de link in de promotionele e-mail gebruiken. Hiervoor zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.


ERP      

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking voor contractuitvoering. Uw persoonlijke gegevens die tijdens het bestelproces worden verzameld, zullen voor dit doel worden gebruikt
VIISON GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt
overgedragen.


payment service      

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze zijn te vinden onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na een pagina-wijziging en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde.

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website om een ​​analyse mogelijk te maken van het surfgedrag van onze sitebezoekers.

De verwerking vindt plaats op basis van § 15 (3) TMG en artikel 6 (1) lit. f AVG vanuit het legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is daarom niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.
U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u onder Art.6 (1) f DSGVO.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u het opslaan van cookies en het verzenden van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Onder de onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies (onder andere uitschakelen) in de belangrijkste browsers kunt beheren:
Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/windows/löschen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac


Analyse      

Het gebruik van Google Analytics
We gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. De gegevensverwerking dient om deze website en haar bezoekers te analyseren. Voor dit doel gebruikt Google de informatie die namens de exploitant van deze website is verkregen om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit het gerechtvaardigd belang bij een op de behoefte afgestemde en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u onder Art.6 (1) f DSGVO.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door gebruik te maken van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link. en installeer in. U kunt een opt-out-cookie instellen om te voorkomen dat Google Analytics gegevens op verschillende apparaten verzamelt. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics uitschakelen
Zie voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ of onder https://www.google.de/intl/de/policies/.Plug-ins


Gebruik van Facebook-plug-ins
Deze website maakt gebruik van de plug-in van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Als u pagina's op onze website oproept die een dergelijke plug-in hebben, wordt er een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld als lid van Facebook, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de "Vind ik leuk"-knop, het plaatsen van een opmerking) wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Facebook-account, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u ofwel uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt of een "Facebook-blocker" gebruiken om het laden van de Facebook-plug-ins op onze website te blokkeren.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van Instagram-plug-ins
Deze website maakt gebruik van plug-ins van de online dienst Instagram van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").
Als u pagina's op onze website oproept die een dergelijke plug-in hebben, wordt er een verbinding met de Instagram-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Als gevolg hiervan wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden naar de Instagram-server.
Als u bij Instagram bent ingelogd, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de knop "Instagram") wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Instagram-account, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Instagram de verzamelde informatie direct toewijst aan uw Instagram-account, moet u ofwel uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt of door een add-on te gebruiken, bijv. de scriptblokkering "NoScript" (noscript.net), blokkeer uw browser de Instagram-plug-in op onze website niet laadt.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Instagram, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388Gebruik van YouTube
We gebruiken de YouTube-video-insluitfunctie van YouTube LLC op onze website. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube").
YouTube is een bedrijf dat is aangesloten bij Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie hierover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zich gecertificeerd volgens de US-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ).
Google gebruiken reCAPTCHA  We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en, indien nodig, ook naar de VS verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit het gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/about/ sowie https://safety.google/


Betrokken rechten en opslagduur

Duur van opslag
Na volledige contract verwerking van de gegevens voor een eerste periode van de garantieperiode dan worden opgeslagen met inachtneming van de juridische, met name fiscale en commerciële retentie wet gestelde termijnen en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u hebben ingestemd met de verdere verwerking en het gebruik.

Rechten van de betrokkene
U hebt de volgende rechten volgens Artt. 15 tot 20 DSGVO voor: Recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit.
Bovendien hebt u volgens artikel 21 par. 1 DSGVO recht op bezwaar tegen de verwerking op basis van artikel 6 par. 1 f DSGVO en de verwerking voor direct mail.

Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens zijn te vinden in onze opdruk.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met artikel 77 DSGVO hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk is.

recht op
De hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO, u hebt het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst.
Na bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens stopgezet, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking is bedoeld voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van direct mail, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na het bezwaar stoppen we de verwerking van de relevante gegevens met het oog op direct mailing.

laatste update: 17.12.2020