Κέιν Μπιλντ
Υγιή από τη φύση

αγοράστε πρωτόγαλα

Για μια μεγάλη γενική ευημερία! Η αγορά ενός ποιοτικού πρωτογάλακτος έχει διάφορα οφέλη για το σώμα και το μυαλό. Αυτό είναι το πρώτο αγελαδινό γάλα σε εξαιρετικά συμπυκνωμένη μορφή. Το συστατικό λαμβάνεται από το πρώτο μητρικό γάλα αμέσως μόλις γεννηθεί το μοσχάρι. ο