Ochrana dat

Pokud níže není uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno ani zákonem ani smlouvou, ani není nutné k uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné důsledky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
„Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Soubory protokolu serveru Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokaždé, když vstoupíte na naši webovou stránku, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli / poskytovateli IT služeb přeneseny údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v logovacích datech (takzvané soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název vyvolávané stránky, datum a čas hovoru, IP adresa, množství přenesených dat a žádající poskytovatel. Ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšení naší nabídky. Kontaktujte zpravodaj recenzí      

Sběr a zpracování pomocí kontaktního formuláře
Když použijete kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním předávaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nám to oznámíte, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby odvolání. Ke zpracování vašeho požadavku používáme pouze vaši e-mailovou adresu. Vaše údaje budou poté smazány, pokud nebudete souhlasit s dalším zpracováním a použitím.

Sběr dat při psaní komentáře
Když okomentujete článek nebo příspěvek, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text komentáře) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování slouží k umožnění komentářů a zobrazování komentářů. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním předávaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Vaše osobní údaje budou následně vymazány.

Po zveřejnění komentáře bude zveřejněno pouze jméno, které zadáte.

Hodnocení zákazníka pečetí kupujícího 
Na našich webových stránkách používáme nástroj pro hodnocení zákazníků kupujícího pečeti od společnosti Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Po zadání objednávky bychom vás chtěli požádat, abyste ohodnotili a komentovali váš nákup u nás.
Za tímto účelem vám napíšeme e-mailem, přičemž jako součást zpracování objednávky použijeme technický systém poskytovatele nástroje pro hodnocení pečetí kupujícího.
Vaše údaje budou zpracovány buď s vaším souhlasem, nebo na základě našeho oprávněného zájmu.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR s vaším souhlasem za předpokladu, že jste výslovně souhlasili se zasláním žádosti o hodnocení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí příslušného odkazu v e -mailu, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby odvolání. Vaše e -mailová adresa bude poté odstraněna ze seznamu adresátů.
Zpracování bez výslovného souhlasu probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Za tímto účelem zasíláme elektronickou žádost o hodnocení vlastního zboží nebo služeb, které jste u nás již zakoupili. Bude odesláno na e-mailovou adresu, kterou jsme od vás obdrželi při prodeji produktu nebo služby. Odeslání žádosti o hodnocení podléhá výhradě, že jste proti tomuto použití své e-mailové adresy nevznesli námitky.
Námitku je možné kdykoli oznámit nám. Kontaktní údaje pro uplatnění vaší námitky najdete v tiráži. Můžete také použít odkaz uvedený v žádosti o posouzení. Neexistují žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.
Osobní údaje uložené v této souvislosti v technickém systému nástroje pro hodnocení pečetí kupujícího budou vymazány 3 měsíce po dodání zboží zaznamenaného k hodnocení.

Použití e-mailové adresy pro zasílání novinek
Vaši e-mailovou adresu používáme bez ohledu na zpracování smlouvy výhradně pro naše vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Za tímto účelem se můžete z odběru newsletteru kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás o tom informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z distribučního seznamu odstraněna.  

Další informace a e-mailové adresy pro e-mailový marketing ve Velké Británii. Údaje nebudou předávány dalším třetím stranám.

Vaše údaje budou předány do třetí země, pro kterou Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti.

Použití e-mailové adresy pro zasílání přímé pošty
Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v rámci prodeje zboží nebo služeb, využíváme k elektronickému přenosu reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste u nás již zakoupili, pokud tito proti jeho použití nevznesli námitky. Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí e-mailové adresy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži. Můžete také použít odkaz uvedený k tomuto účelu v propagačním e-mailu. S tímto úkonem nejsou spojené žádné náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů.


Správa zboží      

Použití externího systému pro správu zboží
Prohlédněte si všechny naše služby v systému řízení zboží v rámci zpracování objednávek. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky předány
VIISON GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt
přenášeno.


platebních služeb      

Použití PayPal
Všechny transakce PayPal podléhají zásadám ochrany osobních údajů PayPal. Toto najdete pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE


Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Soubory cookie používáme k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Navíc cookies umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i poté, co jste změnili stránky, a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Na našich webových stránkách také používáme soubory cookie za účelem umožnění analýzy chování návštěvníků našich webových stránek při surfování.

Zpracování probíhá na základě § 15 odst. 3 TMG a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu pro výše uvedené účely.
Údaje shromážděné od vás tímto způsobem jsou pseudonymizovány technickými opatřeními. Přiřazení údajů vaší osobě již proto není možné. Údaje nebudou ukládány společně s jinými vašimi osobními údaji.
Z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm.
Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Pod následujícími odkazy zjistíte, jak můžete spravovat soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích (včetně jejich deaktivace):
Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/windows/löschen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac


Analýza      

Použití Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Zpracování údajů slouží k analýze tohoto webu a jeho návštěvníků. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.
Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro přenosy dat do USA existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na potřebě a cíleném designu webových stránek. Z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit odesílání údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google pomocí zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem. a nainstalovat do . Můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení, abyste zabránili službě Google Analytics shromažďovat data mezi zařízeními. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Aby to mělo plný účinek, musíte se odhlásit na všech systémech a zařízeních, která k tomu slouží. Pokud kliknete sem, nastaví se opt-out cookie: Deaktivace služby Google Analytics
Další informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů naleznete na stránce https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ nebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/.Plug-ins


Použití zásuvných modulů pro Facebook
Tato webová stránka používá plugin sociální sítě facebook.com, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook" ). Pokud na našem webu vyvoláte stránky, které mají takový zásuvný modul, dojde k navázání spojení se servery Facebooku a zásuvný modul se zobrazí na stránce upozorněním vašeho prohlížeče. To přenese na server Facebook, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen Facebooku, Facebook přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Při používání funkcí zásuvného modulu (např. kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“, vložení komentáře) jsou tyto informace přiřazeny také k vašemu účtu na Facebooku, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením před použitím zásuvného modulu.
Pokud nechcete, aby Facebook přímo přiřadil shromážděné informace k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky buď odhlásit z Facebooku, nebo použít „Facebook blocker“ k zablokování načítání zásuvných modulů Facebooku na naší webové stránce.
Více informací o shromažďování a používání údajů Facebookem, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php

Použití zásuvných modulů Instagram
Tato webová stránka používá pluginy z online služby Instagram provozované společností Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").
Pokud na našem webu vyvoláte stránky, které mají takový zásuvný modul, vytvoří se spojení se servery Instagramu a zásuvný modul se zobrazí na stránce upozorněním vašeho prohlížeče. V důsledku toho se na server Instagramu přenáší jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni k Instagramu, Instagram přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání funkcí zásuvného modulu (např. kliknutí na tlačítko „Instagram“) jsou tyto informace přiřazeny také k vašemu instagramovému účtu, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením se před použitím zásuvného modulu.
Pokud nechcete, aby Instagram přímo přiřazoval shromážděné informace k vašemu instagramovému účtu, musíte se z Instagramu před návštěvou našeho webu buď odhlásit, nebo pomocí doplňku, např. blokátoru skriptů „NoScript“ (noscript. net), blokovat váš prohlížeč od načtení zásuvného modulu Instagram na našem webu.
Více informací o shromažďování a používání údajů Instagramem, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388Použití YouTube
Na našich webových stránkách používáme funkci YouTube pro vkládání videa YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube").
YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Tato funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webu. Je aktivována možnost „Rozšířený režim ochrany dat“. Díky tomu YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Informace o něm se přenášejí na YouTube a ukládají se tam pouze při sledování videa. Vaše data mohou být přenesena do USA. Google se osvědčil na základě dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je tedy povinen dodržovat evropské pokyny k ochraně údajů.
Další informace o shromažďování a používání údajů ze strany YouTube a Google, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ).
Používání Google reCAPTCHA  Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Dotaz slouží k rozlišení mezi vstupem od člověka a automatizovaným, strojovým zpracováním. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a tam použity. Kromě toho budou společnosti Google předány IP adresa a jakékoli další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje zpracovává Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby je předává také do USA. Google se certifikoval podle dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je tak povinen dodržovat evropské směrnice o ochraně dat. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu chránit naše webové stránky před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Další informace o Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně údajů naleznete na: https://www.google.com/recaptcha/about/ také na https://safety.google/


Dotčená práva a doba skladování

Doba skladování
Poté, co bude smlouva plně zpracována, jsou data nejprve uložena po dobu záruční doby, poté jsou zohledněny zákonné, zejména daňové a obchodní retenční lhůty, a poté po uplynutí lhůty odstraněny, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

Práva dotyčné osoby
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR dne: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, jakož i proti zpracování za účelem přímé pošty.

Kontaktujte nás na vyžádání. Kontaktní údaje naleznete v našem potisku.

Právo na odvolání k orgánu dozoru
Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonně.

Právo na odvolání
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, vznést námitku proti tomuto zpracování kdykoli s účinkem do budoucna.
Po vznesení námitky bude zpracování příslušných údajů ukončeno, pokud nebudeme moci prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pro účely přímé reklamy, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme zpracovávat příslušné údaje pro účely přímé reklamy.

poslední aktualizace: 17.12.2020

0/5 (Recenze 0)