Prevence a léčba stresu a syndromu vyhoření – účinná relaxační cvičení

rozjímání

V dnešním uspěchaném světě se stres a syndrom vyhoření staly všudypřítomnými výzvami. Ovlivňují nejen fyzické zdraví, ale i duševní zdraví. Často však není jasné, kde se hranice mezi stresem a vyhořením stírá. O to důležitější je znát důležité varovné signály a umět v případě nouze jednat.

relaxovat je skutečné umění samo o sobě! Spousta lidí prostě nezvládá pořádně vypnout a odpočinout si. Takže se to opravdu musí naučit. relaxační cvičení pomoci vyčistit si hlavu, načerpat nové síly a pro zvýšení výkonu. Pomohou relaxační cvičení zvládání stresu a proto by měla být pevně začleněna do každodenní rutiny lidí, kteří mají stresující zaměstnání nebo stresující průběh studia, bez ohledu na to, zda se jedná o Rozjímání, autogenní trénink nebo jinou formou relaxace.

Stres nebo syndrom vyhoření – rozpoznávejte rozdíly

Protože stres a syndrom vyhoření spolu úzce souvisí, může být někdy obtížné je rozlišit. Existují však některé klíčové rozdíly, které umožňují odlišení.

Stres je přirozená, ale dočasná reakce lidského těla na náročné nebo stresové situace. Po vyřešení situace obvykle hladina stresu opět klesne. Naproti tomu syndrom vyhoření není omezen na konkrétní situace. Termín spíše označuje trvalý stav emočního, fyzického a duševního vyčerpání v důsledku dlouhodobého stresu. Syndrom vyhoření vzniká vždy postupně a může vzniknout z trvalého přetěžování v práci, pocitu bezmoci nebo nedostatku uznání.

Snižte hladinu stresu

V zásadě je třeba poznamenat, že ne každý typ stresu je sám o sobě nezdravý. Někdy se dokonce mluví o zdravém stresu. Pozitivní stres se často nazývá také eustres a má pozitivní vliv mimo jiné na výkon a pozornost. Když se řekne eustres, nadcházející výzvy jsou přesně tak vnímány pozitivně. V případě distresu však převládá stres z výzvy, který vede k ohrožujícímu a zdrcujícímu vnímání. Přestože krátkodobá období stresu nepředstavují problém, pravidelný stres může vést k chronickým onemocněním, jako je syndrom vyhoření. Z tohoto důvodu je obzvláště důležité, abychom našemu tělu i mysli dopřáli pravidelné přestávky, aby se mohly zotavit ze stresu.

Je důležité udržovat vyvážený životní styl. Často se v této souvislosti používá termín work-life balance. Tím je definován vztah mezi prací a každodenním životem, včetně s tím spojených přestávek ke zvládání stresu. Mezi možné prostředky zvládání stresu patří sportovní aktivity nebo relaxační koníčky. Navíc je nyní možné Zvládání stresu prostřednictvím online kurzů.

Způsoby, jak se uzdravit a zotavit se z syndromu vyhoření

Pokud již k vyhoření došlo, je klíčové aktivně se zaměřit na vlastní zotavení. Bez vhodné léčby je šance na vyhoření extrémně nízká. Vzhledem k tomu, že v mnoha případech je pracovní zátěž pro nemoc rozhodující, je důležité ji snížit. Toho lze dosáhnout úpravou pracovní doby. Někdy může být nutné udělat si po dohodě se zaměstnavatelem dočasné přestávky v práci.

Věda nyní učinila řadu cenných pokroků v boji proti poruchám vyhoření. Zkušení terapeuti nebo psychiatři proto mohou být důležitými podporovateli tím, že rozvíjejí individuální strategie zvládání a také nabízejí emocionální podporu postiženým.

Obnovení fyzického a duševního zdraví vyžaduje také dostatečný odpočinek a regeneraci. Přestávky, pravidelný spánek a čas na relaxační aktivity jsou proto velmi důležité. Přestávky na odpočinek jsou důležité, máme-li ve své práci přežít a věnovat se naplno Konzentration chtít zachovat.

Co je to vlastně relaxace?

Proč byste vlastně měli relaxovat? A co to přesně znamená? Stále dokola slyšíme, jak je relaxace důležitá. Co se ale přesně děje s naším tělem? Jak dosáhnout optimální relaxace

Je to vlastně docela snadné pochopit: když jsme ve stresu, celé naše tělo včetně svalů, orgánů a myšlenek je pod napětím. Čím déle tento stav trvá, tím více naše svaly také křečí. Což někdy vede k tomu, že pociťujeme bolest: například v krku nebo v podobě bolesti hlavy. Protože to nikdo nechce vydržet, jsou Relaxační cvičení proti stresu rozumná záležitost. Stres ohrožuje i nemoc, která může vést až k syndromu vyhoření

Když relaxujete, vaše tělo dostane odpočinek, který potřebuje, aby se samo uzdravilo zotavit se ze stresu. Nejen fyzické, ale i psychické napětí uvolněno. Když se svaly uvolní, uvolní se i zbytek těla. Relaxace také znamená trochu povolit, k čemuž slouží dechová a relaxační cvičení jako např autogenní trénink nebo Rozjímání.

Jaká relaxační cvičení existují?

Relaxačních cvičení je mnoho. Pro někoho je relax, když si čtou knihu, koupou se nebo jen poslouchají hudbu. Někdo relaxuje při malování, jiný pomocí vonných svíček nebo v termální lázni, další při procházce v přírodě.

Existují relaxační cvičení v józe i v meditaci nebo autogenním tréninku, nápomocná je i progresivní svalová relaxace. Jsou velmi oblíbené Čínská relaxační cvičení jako je Tai Chi nebo Qi Gong.

Ne každé relaxační cvičení je ideální pro každého. Ať tak či onak, každý si musí sám zjistit, jaký typ relaxačního cvičení je pro něj nejlepší individuálně.

1. Relaxační cvičení proti stresu

Relaxační cvičení proti stresu jsou důležitá pro zklidnění a nabrání nových sil. Zejména v práci však není vždy možné cvičit jógu nebo mediaci, když se věci dostanou do stresu. Existují také relaxační cvičení, která vynikající při akutním stresu jsou a se dá cvičit kdekoliv. Jedním z nejjednodušších způsobů jsou mantry. Nejlépe však fungují na klidném místě. Stačí říct fráze jako „Jsem úplně uvolněný“ nebo „Jsem silný“ několikrát za sebou jako mantru. Oči jsou zavřené a zhluboka se nadechne.

Dechová a relaxační cvičení jsou vhodná i do kanceláře i na doma. Chcete-li to provést, posaďte se vzpřímeně a položte si plochou ruku na břicho ke kontrole dýchání. Poté zavřete oči a zhluboka se nadechněte nosem, krátce zadržte dech a poté pomalu vydechněte ústy. Tento proces se několikrát opakuje, dokud se necítíte uvolněnější a klidnější.

2. Relaxační cvičení k usínání

Většina lidí má problémy s usínáním. Kdo by neznal problém: lehnete si do postele, jste vlastně k smrti unavení a pak vám začnou kroužit myšlenky. Co nás čeká další den? Co se stalo za poslední den? Právě to nám brání odpočívat a usnout. Proto Zvláště účinná jsou relaxační cvičení pro usínání. Relaxační cvičení z autogenního tréninku se k tomu hodí stejně jako progresivní svalová relaxace nebo tzv. dream tripy, kdy se vydáte na malou cestu – v duchu, mysli na vás. Jóga na dobrou noc může být také relaxační a podporuje spánek.

3. Relaxační cvičení Sport – relaxace pohybem

relaxační cvičení: Pomoci může i cvičeník uvolnění určitých částí těla a svalů. Patří mezi ně například meditativní tanec, Tai Chi, jóga, Qi Gong nebo masáže pezzi míčky či ručními přístroji. U mnoha sportovních aktivit se doporučuje nejen následně absolvovat ochlazení, ale také přidat kolo relaxace. To podporuje schopnost relaxace a má také podpůrný účinek proti stresu.

4. Relaxační cvičení pro děti, relaxační cvičení pro studenty

Stresem v dnešní době netrpí jen dospělí. Školáci a mladí také jsou z toho často postiženy. Relaxační cvičení pro děti a studenty jsou zvláště důležité, když se jim stres ve škole nebo na univerzitě vymyká z rukou. Mnoho dětí je neklidný, nesoustředěný a snadno rozptýlený. Časy odpočinku a relaxace jsou důležité v každém věku, samozřejmě i v dětství.

Relaxační cvičení pro děti obvykle však vypadají trochu jinak než ty pro dospělé. Obecně vhodné především hravé formy relaxace pro děti jako jsou postřehové hry, masážní hry s různými předměty nebo cvičení ticha, například se zpívající mísou.

5. Relaxační cvičení pro seniory

Pro seniory je také důležité najít vnitřní klid. Stres má u starších lidí různé příčiny. V tomto případě je to často ztráta partnera, zdravotní problémy nebo starosti o peníze, které způsobují stres, a to se projeví fyzické příznaky jako jsou bolesti hlavy, bolesti na hrudi nebo bušení srdce, poruchy spánku, ale také přibírání nebo hubnutí. Pro seniory je však obzvláště důležité pečovat o své duševní a fyzické zdraví. Vedle jednoho vyvážená strava měl by tedy sportování ve spojení s vhodným relaxačním cvičením pravidelně v rozvrhu.

Závěr:

Nikdo není imunní vůči stresu: jsou jím ovlivněni nejen manažeři, ale také studenti, zaměstnanci, senioři a dokonce i školní děti. Aby se zabránilo stresu a zabránilo se následkům nebo nemocem, je důležité provádět relaxační cvičení. Na vypnutí jsou ideální dechová a relaxační cvičení, ale také čínská relaxační cvičení jako Tai Chi nebo Qi Gong, která pomáhají i ke zvýšení výkonnosti, protože plného výkonu může dosáhnout jen ten, kdo pravidelně zařazuje přestávky na relaxaci do svého denního režimu.

Obsah

Zanechte komentář

Zanechat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna.


*