zdravý životní styl
Zdravé a udržitelné v každodenním životě

6 faktorů, díky kterým je zdravý životní styl měřitelný

Existuje šest faktorů, které jsou nejen měřitelné, ale mají obrovský vliv na zdraví. Mezi těchto šest faktorů patří: duševní zdraví, výživa, pohyb, spánková hygiena, vlivy prostředí a užívání návykových látek. Všechny faktory jsou důležité. Často se dokonce navzájem ovlivňují. kdo sám

ekologická stopa
Zdravé a udržitelné v každodenním životě

Snižte ekologickou stopu a snižte dopad uhlíku

Změna klimatu zůstane s lidstvem ještě několik desetiletí! Oteplování atmosféry způsobené nadměrnou produkcí skleníkového plynu CO2 již ohrožuje velké části zeměkoule. Hladina moří stoupá a póly tají! Zimy jsou stále vlhčí a léta sušší! Podlahy jsou opuštěné

váleček
Zdravé a udržitelné v každodenním životě

Bezpečně přes krizi s elektronickými skútry

Kvůli koronavirové krizi mnoho lidí raději usedne zpět do vlastního vozidla, než aby využili celkově ekologičtější alternativu veřejné dopravy. Je to dáno především tím, že zastávky MHD a autobusy a vlaky jsou považovány za zdroje nákazy. Pochopitelně je to kvůli